Modlitbový večer pre mladých – 19.9.2019

Vo štvrtok 19. septembra 2019 sa konal modlitbový večer pre mladých v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi. Začali sme o 18.30 hod. sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia. Počas sv. omše i adorácie spieval detský spevokol z Hajnej N. V. Ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a vytvorili krásnu atmosféru, naplnenú modlitbami, spevom, radosťou a pokojom. V modlitbách sme pamätali na najmenších z nás a podporili sme aj pripravovaný Národný pochod za život.

„Zastav sa uponáhľaný človek a uvažuj o svojom živote pred Božou tvárou.“