Nový školský rok 2019/2020

Pri príležitosti Nového školského roku 2019/2020 si žiaci – v nedeľu 1. septembra – priniesli aktovky a školské pomôcky na sv. omšu na požehnanie. Na druhý deň – 2. septembra – sme začali oficiálny otvárací program na školskom dvore a potom nasledovala slávnostná sv. omša za účasti našich žiakov a pedagógov vo farskom kostole sv. Michala Archanjela.