Sv. Mikuláš – svätec dobrého srdca – 8.12.2019

V nedeľu 8. decembra po sv. omšiach prišiel medzi deti nečakane sv. Mikuláš sprevádzaný anjelom a čertom. Bolo to malé prekvapenie. Sv. Mikuláš sa potešil, keď v našich kostolíkoch našiel na bohoslužbách nielen starších, ale aj rodičov so svojimi deťmi. A nebolo ich vôbec málo, ba naopak. Všetky deti boli odmenené balíčkom sladkostí. Symbolickou návštevou svätca s mimoriadne dobrým srdcom sme si pripomenuli, že aj my máme oplývať štedrosťou a dobrotou a preukazovať lásku nielen našim príbuzným, ale všetkým naším blížnym, najmä chudobným a biednym.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí v našej farnosti prichádzajú s deťmi na sv. omše a vedú ich ku Kristovi.