Svetový deň chudobných – 17.11.2019

Pápež František nás pozval sláviť v nedeľu 17. novembra 2019 tretí Svetový deň chudobných. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali v našej farnosti zbierku Boj proti hladu, na zmiernenie chudoby vo svete. Všetkým, ktorí ste zakúpením perníkové srdiečka zbierku podporili patrí úprimné Pán Boh zaplať.