Urminské hody – 29.9.2019

Pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela sa v nedeľu 29.9. konali v Urminciach farské hody. Hodovej slávnosti predchádzal týždňová duchovná obnova.