Vďakyvzdanie za úrodu – 13.10.2019

V nedeľu 13. októbra sme sa v našej farnosti spoločne poďakovali Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu v našich záhradkách, na poliach, vo viniciach, sadoch a lesoch. Pri tejto príležitosti sa konala v KD Urmince výstava plodov našich záhradkárov. Ďakovnú sv. omšu sme slávili v nedeľu o 10.30 vo farskom kostole v Urminciach. Po nej nasledovalo slávnostné požehnanie plodov zeme v KD Urmince.

Všetkým záhradkárom z Urminiec, Horných Štitár i z Hajnej Novej Vsi úprimné Pán Boh zaplať.