Výročie posviacky chrámu

V nedeľu 27. októbra 2013 si veriaci v Urminciach pripomenuli 80. výročie posviacky farského kostola sv. Michala Archanjela. Tento chrám postavili v rokoch 1932-1933. Architektom chrámu bol Milan M. Harminc. Slávnostná konsekrácia sa konala v nedeľu 22. októbra 1933. Na výslovnú žiadosť svetského patróna Augusta Haupt Stummera bol pozvaný na posviacku J. E. Mons. Michal Bubnič, v tom čase apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy. Jubileum chrámu si v Urminciach pripomenuli slávnostnou bohoslužbou. Počas sv. omše spieval miestny spevokol. Po sv. omši  šikovné gazdinky pripravili malé agapé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA