Category Archives: Správy

Púť do Ríma a Assisi – 12. – 17. apríl 2015

V spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour sme uskutočnili v dňoch od 12. apríla do 17. apríla 2015 farský pútnický zájazd do Assisi a Ríma. Našim sprievodcom bol vdp. Ľudovít Malý, správca farnosti v Merašiciach. Pod jeho vedením sme najskôr navštívili rodisko sv. Františka, malebné historické mestečko Assisi. Osemhodinová návšteva mesta nám poskytla dostatočný čas, aby sme si dôkladne pozreli všetky najdôležitejšie chrámy: baziliku sv. Františka, katedrálu sv. Rufina, kde bol sv. František pokrstený, baziliku sv. Kláry a baziliku Santa Maria degli Angeli, v ktorej sa nachádza kaplnka Porciunkula.

Popoludní sme opustili Assisi a vydali sa na cestu do Ríma. V podvečer sme sa ubytovali v krásnom komplexe pre pútnikov, nazývaný Fraterna Domus. V Ríme nás čakal bohatý program, prehliadka hlavných rímskych bazilík (Bazilika sv. Jána v Lateráne, Bazilika sv. Pavla za hradbami, Bazilika Panny Márie Snežnej, Bazilika sv. Petra) a rôznych historických pamätihodností. V stredu sme sa na svätopeterskom námestí zúčastnili generálnej audiencie so Svätým Otcom Františkom. V Ríme sme stretli aj veriacich z farnosti Rybník, ktorých sprevádzal vdp. Peter Valent a v bazilike sv. Pavla za hradbami sme sa zúčastnili sv. omše spolu s veriacimi z farnosti Slažany. Aj tieto dve skupinky pútnikov zo Slovenska boli ubytované v spomínanom Fraterna Domus. Vo štvrtok večer sme ukončili návštevu Večného mesta a v piatok pred obedom sme vrátili do Urminiec, kde nás už netrpezlivo čakali naši blízky. Bola to krásna púť, z ktorej sme si priniesli veľa duchovných zážitkov i veselých príhod. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám požehnal pekné počasie, že nás ochraňoval na cestách a doprial nám zdravie, aby sme túto púť mohli absolvovať.

Večné sväté sľuby – 15. augusta 2014

Dňa 15. augusta 2014 o 10.00 hod. zložila sestra M. Timotea Majzlová večné sväté sľuby pri slávnostnej sv. omši v chráme Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Na tejto významnej slávnosti sme sa zúčastnili osobne. Pán František Streďanský zabezpečil prepravu autobusom, niektorí pricestovali do Nového Mesta autom. Všetci zúčastnení prežili neopakovateľný duchovný zážitok. Veď podobná slávnosť sa nekoná každý rok. Po sv. omši sme našej rodáčke sestre Timotei osobne zablahoželali. Potom sme prijali pozvanie na agápe, ktoré pre nás pripravili rehoľné sestry v miestnej cirkevnej škole sv. Jozefa. Rehoľným sestrám z Kongregácie školských sestier de Notre Dame ďakujeme za milé prijatie  a srdečne ich pozývame do Urminiec.

(fotografie zo slávnosti pozri vo fotogalérii)

Dožinková slávnosť – 26. júla 2014

Pri príležitosti ukončenia žatevných prác sa v Urminciach v sobotu 26. júla konala dožinková slávnosť. Vo farskom kostole sme najskôr s našimi poľnohospodármi poďakovali Pánu Bohu za bohatú tohtoročnú úrodu a za jeho priazeň, ktorú nám preukazuje prostredníctvom hmotných i duchovných darov. Po sv. omši nasledoval kultúrny program na farskom dvore, kde bolo pre všetkých farníkov a pozvaných hostí pripravené občerstvenie. Krásnu slávnosť pripravili naši poľnohospodári, na čele s pánom predsedom Ing. Štefanom Mačákom a jeho spolupracovníkmi.

(fotografie zo slávnosti pozri vo fotogalérii)

Sv. omša ku cti sv. Ambróza, patróna včelárov

V zasnežené sobotné ráno 7. decembra 2013 prijali do farského kostola sv. Michala v Urminciach pozvanie miestni včelári. Na sv. omši spoločne ďakovali zo tohtoročný sladký med a vyprosovali si na príhovor svojho patróna, aby ten budúci rok bol priaznivejší a úrodnejší. Duchovný správca poukázal v príhovore na patróna včelárov, významnú osobnosť kresťanských dejín, milánskeho biskupa sv. Ambróza, ktorý patril k štyrom najväčším západným cirkevným otcom. Jeho výrečnosť a múdrosť bola sladká ako med, ale i ostrá ako žihadlo. Jeho pracovitosť, skromnosť, usilovné štúdium korešpondovali s vlastnosťami usilovných, jednoduchých a pracovitých včiel. Tiež pripomenul legendu o roji včiel, ktoré pokryli tvár malého Ambróza a neublížili mu. Niektorí v tom videli znamenie, že žihadlo tohto sveta, čiže zlo a hriech mu neuškodia a on si zachová neochvejnú vieru a lásku k Bohu i ľuďom, šľachetnosť srdca a múdrosť ducha.

P1080724