Stretnutie so sv. Mikulášom

Aj napriek nepriaznivému veternému počasiu sa v piatok 6.decembra 2013 uskutočnilo vo farskom chráme stretnutie detí našej farnosti s Mikulášom. Najskôr sme ku cti sv. biskupa Mikuláša slávili sv. omšu za účastí detí, birmovancov, rodičov i starých rodičov. V homílii duchovný správca zdôraznil, že patrón detí, sv. Mikuláš, nás učí mať veľkodušné srdce, aby sme vedeli s radosťou dávať iným, to, čo sme sami zo štedrej Božej ruky prijali. Po sv. omši zavítal medzi deti Mikuláš, ktorého sprevádzali dvaja anjeli a až traja čerti. Mikuláš prítomných pozdravil a vyjadril radosť, že môže byť opäť medzi deťmi z urminskej farnosti. V príhovore pripomenul deťom príbeh o tom, aký je rozdiel medzi nebom a peklo. V tomto príbehu v pekle i v nebi ľudia sedia za stolom a majú pri sebe dlhé lyžice. V pekle boli ľudia smutní, bledí a hladní. Lyžice boli také dlhé, že nebolo možné dať si výborné jedlo do úst. V nebi mali tie isté dlhé lyžice, ale ľudia tu boli silní, šťastní a zdraví. Ako je to možné? V nebi ľudia vyriešili problém tak, že dlhými lyžicami podávali jedlo jeden druhému. Tam, kde človek myslí len na seba, začína peklo. A naopak tam, kde si ľudia pomáhajú, začína nebo. Deti potom prednášali Mikulášovi básničky, modlitby i piesne. Aj vďaka štedrým dobrodincom našej farnosti každé dieťa dostalo mikulášsky balíček sladkostí.

P1080687 P1080708