Vďakyvzdanie za úrodu – 5. októbra 2014

Na 27. nedeľu v cezročnom období sme vo farnosti slávili vďakyvzdanie za tohtoročnú úrodu. Pri tejto príležitosti sa konala v KD v Urminciach výstava plodov zeme, kde naši záhradkári, ovocinári, včelári, poľovníci i poľnohospodári prezentovali dopestované ovocie a zeleninu, včelárske produkty i poľovnícke trofeje. Výstavu obohatili i záhradkári z Hajnej Novej Vsi. Ďakovnú sv. omšu sme slávili vo farskom chráme o 10.30 hod. Po sv. omši nasledovalo požehnanie vystavených plodov v KD. Pre všetkých bolo pripravené i pohostenie, o ktoré sa postarali šikovné ženy z Klubu žien a dôchodcov. Osobitné poďakovanie patrí všetkým predsedom jednotlivých združení, ktorí sa angažovali a spoločnými silami pripravili krásnu výstavu i duchovnú slávnosť.