Hody v Urminciach – 28. september 2014

V nedeľu 28. septembra 2014 sme si uctili nášho nebeského patróna sv. Michala Archanjela, ktorému je zasvätený farský kostol i obec Urmince. Slávnostná hodová sv. omša sa konala o 10.30 hod. vo farskom chráme za účasti domácich, pozvaných hostí i rodákov z Urminiec. Slávnosť ozdobili krojovaní členovia folklórneho súboru a spevokolu z Prašíc. V ich podaní zazneli počas sv. omše krásne piesne. Na záver sv. omše správca farnosti pri príležitosti sviatku patróna chrámu odovzdal Ďakovný list pánovi Jánovi Ladzianskému za dlhoročné pôsobenie v službe kantora, pánovi Ivanovi Šidlíkovi za dlhoročné pôsobenie v službe kostolníka a súčasným kostolníkom pánovi Ing. Jozefovi Bobulovi a pánovi Vitkovi Streďanskému za ich obetavú prácu a pomoc. Po sv. omši ženičky a gazdinky pripravili pre všetkých pohostenie. Prítomní ochutnali výborné koláčiky, pohárik vínka i urminskú špecialitu – medovinu. Súbor Prašičan pod vedením Dežka Guliša pre dobrú náladu zaspieval ešte niekoľko ľudových piesni pred chrámom i na farskom dvore. Krásne slnečné počasie prialo najmä deťom, ktoré sa mohli popoludní zabaviť na kolotočoch.

(fotografie z urminských hodov pozri vo fotogalérii)