Kvetná nedeľa – 29. marca 2015

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sme začali sláviť vo farnosti svätý týždeň. Pri slávnostnej bohoslužbe sme požehnali baburiatka a procesiou sme si pripomenuli Pánov vstup do Jeruzalema. Súčasťou liturgie Kvetnej nedele boli aj pašie – slávnostné rozprávanie o umučení Pána. Pri príležitosti slávenia Kvetnej nedele sa veriaci z našej farnosti v podvečer stretli na Kalvárii v Topoľčanoch, aby sa spolu pomodlili pobožnosť Krížovej cesty. Počasie nebolo ideálne, ale nepršalo a nebolo ani príliš chladno. Zišla sa mnohopočetná skupinka veriacich z Urminiec, z Horných Štitár i z Hajnej Novej Vsi. Zúčastnili sa aj členovia nášho spevokolu. Na vrchu Kalvárie sa duchovný správca poďakoval všetkým, ktorí si našli čas a prijali pozvanie na túto pobožnosť. Osobitne poďakoval ochotným šoférom. Prítomným sa prihovoril aj pán Ing. František Streďanský, ktorý si zaspomínal na topoľčianske púte z čias, keď veriaci z Urminiec pešo putovali k Sedembolestnej Panne Márii na toto pútnické miesto.