Púť do Ríma a Assisi – 12. – 17. apríl 2015

V spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour sme uskutočnili v dňoch od 12. apríla do 17. apríla 2015 farský pútnický zájazd do Assisi a Ríma. Našim sprievodcom bol vdp. Ľudovít Malý, správca farnosti v Merašiciach. Pod jeho vedením sme najskôr navštívili rodisko sv. Františka, malebné historické mestečko Assisi. Osemhodinová návšteva mesta nám poskytla dostatočný čas, aby sme si dôkladne pozreli všetky najdôležitejšie chrámy: baziliku sv. Františka, katedrálu sv. Rufina, kde bol sv. František pokrstený, baziliku sv. Kláry a baziliku Santa Maria degli Angeli, v ktorej sa nachádza kaplnka Porciunkula.

Popoludní sme opustili Assisi a vydali sa na cestu do Ríma. V podvečer sme sa ubytovali v krásnom komplexe pre pútnikov, nazývaný Fraterna Domus. V Ríme nás čakal bohatý program, prehliadka hlavných rímskych bazilík (Bazilika sv. Jána v Lateráne, Bazilika sv. Pavla za hradbami, Bazilika Panny Márie Snežnej, Bazilika sv. Petra) a rôznych historických pamätihodností. V stredu sme sa na svätopeterskom námestí zúčastnili generálnej audiencie so Svätým Otcom Františkom. V Ríme sme stretli aj veriacich z farnosti Rybník, ktorých sprevádzal vdp. Peter Valent a v bazilike sv. Pavla za hradbami sme sa zúčastnili sv. omše spolu s veriacimi z farnosti Slažany. Aj tieto dve skupinky pútnikov zo Slovenska boli ubytované v spomínanom Fraterna Domus. Vo štvrtok večer sme ukončili návštevu Večného mesta a v piatok pred obedom sme vrátili do Urminiec, kde nás už netrpezlivo čakali naši blízky. Bola to krásna púť, z ktorej sme si priniesli veľa duchovných zážitkov i veselých príhod. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám požehnal pekné počasie, že nás ochraňoval na cestách a doprial nám zdravie, aby sme túto púť mohli absolvovať.