Výlet do Tvrdomestíc – 8. máj 2015

V deň pracovného pokoja – v piatok 8. mája 2015 – sme zorganizovali pre približne 50 farníkov výlet do neďalekých Tvrdomestíc. Táto dedinka v minulosti patrila k trom najväčším strediskám hrnčiarstva. Vyrábal sa tu tzv. čierny riad na bežné používanie i hlinené fajky. Okrem nového kostola Povýšenia sv. Kríža (postavený v roku 2006) je na cintoríne vybudovaná kaplnka Panny Márie Kráľovnej. Pri kostole sa nachádza baroková socha Jána Nepomúckeho, jedna z najstarších pamätihodností obce. K cenným pamiatkam patrí i drevená zvonica, v ktorej sa nachádza zvon uliaty v roku 1740 v Bratislave. Zaujímavý je i kríž z roku 1910, ktorý sa nachádza na hornom konci dediny. Dali ho postaviť Tvrdomešťania žijúci v Amerike. V chotári Tvrdomestíc sa nachádzajú pramene s minerálnou vodou. V prvej polovici 20. st. bola obec známa aj pestovaním ovocia.

Náš výlet sme začali sv. omšou vo farskom kostole v Urminciach. Potom sme sa autami presunuli do Tvrdomestíc. Tam sme najskôr navštívili filiálny kostol, odtiaľ sme peši pokračovali do Jedliny, na miesto údajného zjavenia Panny Márie z roku 1947. Na „Zjavení“ sme sa pomodlili litánie, speváčky z nášho spevokolu zaspievali mariánske piesne a vypočuli sme si výklad z histórie tohto miesta. Popoludní sme prišli k poľovníckej chate, kde sme mali pripravené pohostenie. Chlapci z Tvrdomestíc a Okšovho Mlyna nám pripravili chutný guláš a občerstvenie. Gazdinky z Urminiec priniesli so sebou koláčiky rôznych druhov, ktoré každému dobre padli a všetkým chutili. Prítomných privítal a pozdravil i pán Jozef Beňo, starosta obce Tvrdomestice. V tvrdomestických horách sme prežili krásny májový deň, spojený s modlitbou, poznávaním histórie i s pohybom na čerstvom vzduchu a priateľským posedením.