Púť do Žarošíc – 12. september 2015

Na Zlatú sobotu 12. septembra naša farnosť opäť organizovala púť do Žarošíc na Morave. Prípravu i samotný priebeh púte mal na starosť pán Ing. František Streďanský z Urminiec. Veriaci putovali so sochou Panny Márie a s krojovanou skupinou sa pripojili do slávnostného sprievodu mariánskych ctiteľov. Cestou sa pútnici zastavili na cintorínoch, kde sú pochované rehoľné sestry, rodáčky z Urminiec a Horných Štitár. Prvá zastávka bola v Horných Orešanoch, kde sa nachádza hrob ctihodnej sestry Karoly Chudej a druhá zastávka bola v Rajnhrade u Brna, kde je pochovaná ctihodná sestra Júlia Veličová. Keďže prebieha Rok zasväteného života, púť sme obetovali za nové duchovné – kňazské a rehoľné povolania. Organizátorovi i všetkým pútnikom patrí poďakovanie za účasť a modlitby.