Farské hody – 27. september 2015

Pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela sme vo farnosti slávili hlavné farské hody. Slávnostnú hodovú sv. omšu celebroval misionár z Indie, páter Martin Madassery. Tento kňaz pôsobí už desať rokov v kláštore verbistov v Nitre na Kalvárii. V rehole Spoločnosti Božieho Slova pôsobil aj náš rodák páter Eduard Géze (1925 Urmince – 2006 Nitra). Páter Martin v homílii zdôraznil dôležité poslanie sv. Michala Archanjela, ktoré má v našom živote. Vysvetlil to na príklade muža, ktorý cestoval vo vlaku a hľadal lístok, nie kvôli kontrole a sprievodcovi, ale kvôli tomu, že zabudol kam vlastne cestuje. Sv. Michal nás sprevádza, aby sme nezabudli na cieľ našej cesty, kam vlastne všetci putujeme. Páter Martin zaujal svojim rozprávaním, zmyslom pre humor i výbornou slovenčinou. Počas sv. omše spieval spevokol z Urminiec, ktorí si vyslúžil od nášho hosťa aj veľkú pochvalu. Po sv. omši nechýbalo agapé, ktoré pripravili gazdinky, vínečko z farskej pivnice i tradičná medovina. Popoludní sa ešte konalo vo filiálnom kostole v Hajnej Novej Vsi misijné stretnutie s pátrom Martinom, na ktorom nám porozprával o svojej krajine i misijnej práci. Veriaci boli veľmi zvedaví a zahrnuli misionára množstvom otázok.