Poďakovanie za úrodu – 11. október 2015

V nedeľu 11. októbra pripravili naši záhradkári ďakovnú slávnosť spojenú s výstavou plodov zeme. Do prípravy, organizovania i priebehu vďakyvzdávania sa pripojili včelári, ovocinári, poľovníci, poľnohospodári, Klub žien, Klub dôchodcov i ZŠ Urmince. Bola to slávnosť, ktorá zjednotila obec i celú farnosť, pretože na výstave prezentovali ovocie i zeleninu aj záhradkári z Hajnej Novej Vsi a Horných Štitár. Usilovné ženy vyzdobili KD i interiér farského kostola. Stredobodom slávnosti bola sv. omša, ktorá sa konala dopoludnia vo farskom kostole sv. Michala Archanjela. Hlavnú myšlienku tohtoročnej slávnosti by sme mohli vyjadriť nasledovne: Dnešná slávnosť otvára naše srdcia vďačnosti nielen za to, čo sa nám urodilo v našich záhradách, viniciach, sadoch a na poliach, ale za všetko, čím nás Boh celý rok požehnal a zahrnul. Aj keď sa niekto môže sťažovať na menšiu úrodu alebo zlé počasie, či horšie životné podmienky, niekedy si neuvedomuje, že sú krajiny, kde sa ľuďom žije oveľa, oveľa ťažšie. Kde bojujú so živelnými pohromami, kde sa strachujú nielen o úrodu, ale o svoj domov, majetok, svoj život i život svojich blízkych. Sú to najmä tie časti sveta, ktoré sú sužované obrovskými povodňami, suchami spojenými s požiarmi, cyklónmi, hurikánmi, zemetraseniami, ničivými tsunami. To, že máme dostatok všetkého, nie je také samozrejmé. Musíme byť za to nesmierne vďační. Zároveň nás dnešné vďakyvzdanie za úrodu učí otvárať svoje srdcia láske k ľuďom, schopnosti deliť sa o to, čo nám Pán požehnal, s druhými, najmä chudobnými. Príbeh B. Ferrera o tom, ako sa celá dedina postarala na zimu o starčeka, ktorý nemal kabát, je veľmi inšpirujúci. Bola to dedina chudobná a každý mal len jeden kabát pre seba. Preto všetci odpárali zo svojho kabáta jeden pramienok nití, z ktorých nakoniec ženy vyhotovili starčekovi nový pestrofarebný kabát. Láska je jediný poklad, ktorý sa rozmnožuje delením.

Po sv. omši sme ešte požehnali v KD plody zeme, ktoré boli súčasťou výstavy. Potom nasledovalo pohostenie a možnosť podeliť sa v diskusiách o svoje skúsenosti a poznatky z pestovateľskej a záhradkárskej praxe. Všetkým organizátorom i vystavovateľom patrí veľké Pán Boh zaplať za ochotu a obetavosť.

(fotografie zo slávnosti pozri vo fotogalérii)