Kňazská rekolekcia – 12. november 2015

Vo štvrtok 12. novembra 2015 sa v našej farnosti stretli na pravidelnej rekolekcii kňazi dekanátu Radošina. Kňazská obnova začala adoráciou o 9.00 hod. vo farskom kostole sv. Michala Archanjela. Približne o 9.30 hod. začala sv. omša, za účasti veriacich z Urminiec a okolia. Hlavným celebrantom bol vdp. Peter Štálnik, administrátor farnosti Nitrianska Blatnica. Po sv. omši pokračovala rekolekcia na farskom úrade.

Dekanátne rekolekcie sú súčasťou permanentnej duchovnej a intelektuálnej formácie kňazov. Organizujú sa v školskom roku raz do mesiaca. Program kňazských rekolekcií sa skladá z duchovnej časti (adorácia, slávenie Eucharistie, liturgia hodín), potom nasleduje teologická formácia (prednáška) a praktická časť, v ktorej sa riešia aktuálne pastoračné problémy. Rekolekcie sú dňami prehĺbenia duchovného života a vedomostí potrebných pre efektívne spravovanie farností.