Začal sa nový cirkevný rok a advent – 29. november 2015

V nedeľu 29. novembra 2015 sa začal nový cirkevný rok a zároveň advent, čas duchovnej prípravy na sviatky Narodenia Pána. Pri bohoslužbách sme si vypočuli pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva, ktorý sa začína 8. decembra 2015. Počas bohoslužby sme požehnali adventné venčeky, ktoré si veriaci priniesli do chrámu. Deti symbolicky zapálili na spoločnom adventnom venci prvú sviecu. Adventný veniec zdobí nielen naše príbytky, ale je hlavne symbolom spoločenstva s Bohom, ktoré máme prežívať v našich rodinách cez spoločnú modlitbu, vzájomnú vľúdnosť a dobrotu. Po sv. omši sa konala ešte zbierka na Katolícku charitu, ktorá nám pripomenula, aby sme nezabúdali v tomto posvätnom čase na núdznych a chudobných ľudí.

Novinkou v našej farnosti je veľký adventný veniec, ktorý je umiestnený na Svätomichalskom námestí v centre Urminiec. V mnohých mestách či dedinách už svietia vianočné stromy, ale Vianoce začínajú až na Štedrý deň. Advent je tiež čarokrásnym obdobím, počas ktorého sa slávia v našich chrámoch rorátne sv. omše, spievajú krásne adventné piesne, čítajú podmaňujúce úryvky z Písma Svätého, pripomínajú sa mnohé ľudové tradície a hlavne sa zdôrazňuje duchovný rozmer predvianočnej prípravy. Preto neponáhľajme ešte s vianočnou výzdobou. Všetko má svoj čas. Adventný veniec bude zdobiť námestie v Urminciach až do Štedrého dňa. Potom sa rozžiari na tom istom mieste veľký vianočný strom.