Oslava sv. Mikuláša – 5. december 2015

Aj tento rok sme si pripomenuli sviatok sv. Mikuláša. Deti boli pozvané na adventnú duchovnú obnovu, ktorá začala sv. omšou v sobotu 5. decembra o 17.00 hod. vo farskom kostole. Počas sv. omše nám spieval detský spevokol pod vedením Lukáša Viatra. Po sv. omši zavítal medzi deti Mikuláš, ktorého sprevádzali štyria krásni anjeli a jeden škaredý čert. Vďaka našim štedrým sponzorom a dobrodincom Mikuláš rozdal deťom balíčky plné sladkostí. Potom sme sa v sprievode presunuli na námestie, kde sme najskôr požehnali obecný adventný veniec. Náš vzácny hosť symbolicky zapálil spolu s deťmi druhú adventnú sviecu. Pán starosta pre všetkých pripravil na zohriatie malé občerstvenie. V tomto uponáhľanom svete dobre padlo aj dospelým, že sa mohli pod šírim nebom na chvíľočku zabaviť a porozprávať. Námestie sv. Michala uprostred Urminiec je ideálnym miestom na takéto stretnutia. Škoda len, že mnohí na podobné spoločenské či kultúrne podujatia, ktoré sa v obci počas roka organizujú, vôbec neprídu. Vďaka však všetkým, ktorí ste si v sobotu našli čas a prišli ste do chrámu i na námestie a urobili ste radosť deťom i dospelým. Deo gratias.