Duchovná obnova pre mužov – 11. december 2015

V piatok 11. decembra 2015 prijali pozvanie na adventnú duchovnú obnovu otcovia. Obnova začala sv. omšou, po ktorej nasledovali modlitby otcov. Modlitbové spoločenstvo zorganizoval a pripravil pán František Kapičák. Pozvanie prijali aj naši priatelia z Topoľčian, ktorí modlitby otcov moderovali a doprevádzali krásnymi piesňami a modlitbami. Na obnove sa zúčastnili chlapi z Urminiec, z Horných Štitár i dvaja otcovia z Hajnej Novej Vsi. Muži sa spolu modlili za svoje rodiny, manželky, deti i sami za seba, aby boli dobrými otcami a manželmi. Kiežby aj ostatní muži prijali naše pozvanie a otvorili svoje srdce Bohu, možno by potom ľahšie zvládali svoje poslanie, prácu, povinnosti, možno by bolo menej rozvodov a viac pokoja v rodinách, možno menej hádok a viac porozumenia, možno menej hriechov a zlyhaní a viac lásky a odpustenia. Ak si otcom a čítaš tieto riadky, i v tejto chvíli sa môžeš k Bohu pomodliť za svoju rodinu: Bože Otče, oslavujem ťa za to, že si taký dobrý ku mne a k mojej rodine. Ďakujem ti aj za celú moju rodinu. Pomôž mi, aby som do rodiny vnášal lásku a porozumenie. Odpusti mi všetky zlyhania, ktorými zraňujem svojich blízkych. Obetujem ti svoje starosti, ktoré na mňa doliehajú, keď myslím na dobro svojej rodiny. Do tvojich rúk odovzdávam seba i mojich najbližších, manželku, dcéru, syna. Bože daj, aby nám nikdy nechýbal každodenný chlieb. Zachovaj nás v zdraví a pokoji a veď naše kroky vždy po správnej ceste. A po skončení pozemského života nás zhromaždi vo svojom kráľovstve. Amen.