Koncert Bojňanského kvarteta – 20. december 2015

Švárni chlapci z Bojňanského kvarteta prednedávnou uviedli do života nové CD pod názvom Dňa jedného o polnoci. Pri tej príležitosti konajú v týchto dňoch turné po okolitých dedinkách a farnostiach. V nedeľu 20. decembra 2015 sa zastavili aj v našej farnosti. O 17.00 hod. vstúpili členovia Bojňanského kvarteta do filiálneho kostolíka Božského Srdca v Horných Štitároch, aby nám zaspievali nádherné piesne, nielen z ich nového albumu. Vladko Blaška, Martin Halo, Matúš Brandajský a Marián Kučerka si okamžite získali publikum. Pri ich piesňach nejednému z prítomných vypadla slzička z oka. Hosťom koncertu bol Vladimír Blaška st., ktorý spolu so synom Vladkom zaspieval pieseň Otče můj. Vystúpenie Bojňanského kvarteta vnieslo radosť, pokoj a príjemnú atmosféru do našej farnosti. Ak ste nemohli prísť na koncert, nebuďte smutní, pretože chlapci z Bojnej sa k nám opäť vrátia 2. januára 2016 a vystupovať budú s novoročným koncertom vo farskom kostole v Urminciach. Už teraz Vás srdečne všetkých pozývam.