Svätá omša za čitateľov Posla

Na prvý piatok 5. februára 2016 o 17.30 hod. v kostole sv. Michala Archanjela bola obetovaná sv. omša za živých i zosnulých šíriteľov, dobrodincov a čitateľov Posla Božského Srdca Ježišovho. Sv. omšu celebroval páter Ján Ďurica SJ, šéfredaktor časopisu Posol, ktorý zároveň prednáša biblické vedy na Teologickej Fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Na sv. omšu prijali pozvanie nielen odberatelia a šíritelia časopisu Posol, ale aj členovia ružencového spoločenstva, členovia Modlitieb otcov i detský spevokol. Po sv. omši páter premietol prítomným veriacim film pod názvom Ježišovo Srdce v dejinách.