Modlitby otcov – 11. marec 2016

V rámci duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky sme v piatok 11. marca 2016 zorganizovali duchovnú obnovu pre našich mužov a otcov. Obnova začala pobožnosťou krížovej cesty, ktorú sa predmodlievali muži. Potom nasledovala sv. omša, počas ktorej na gitarách hrali a spievali otcovia z Topoľčian. Po sv. omši sa konali modlitby otcov, ktoré sme zakončili eucharistickým požehnaním. Niektorí chlapi sa ospravedlnili, že nemohli prísť kvôli chorobe alebo neodkladným povinnostiam, preto nás bolo o niečo menej. Na záver sme sa v priateľskom duchu ešte stretli na fare, kde nám pani manželky pripravili malé pohostenie. Všetkým chlapom, ktorí prišli na obnovu úprimne ďakujem i Vašim pani manželkám za prípravu koláčikov. Ostatných mužov povzbudzujem, aby sa nebáli a nehanbili prijať pozvanie otcov na modlitbové spoločenstvo. Chlapi sa majú stretať nielen pri robote, futbale či pri pive, ale aj pri modlitbe. Určite by to ocenili Vaše manželky, deti, ale najmä Vy sami. Príďte na budúce aj Vy.