Krížová cesta pod šírim nebom – 20. marec 2016

Na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 v podvečerných hodinách sme sa stretli v Horných Štitároch na pobožnosti krížovej cesty. Netradične sme sa krížovú cestu modlili pod šírim nebom. Začali sme v obci pri soche Ježiša, nesúceho kríž. Krížovú cestu sme obetovali za duchovnú obnovu rodín, ktoré žijú v Horných Štitároch. Chlapi niesli veľký kríž, chlapci miništranti držali stráž s horiacimi fakľami. Zástup ľudí zo Štitár, Urminiec a Hajnej kráčal za krížom spievajúc piesne pod vedením našich organistov. Prechádzali sme cez obec, po menej frekventovanej ulici. Niečo z tej atmosféry pripomínalo cestu utrpenia nášho Pána, ktorý kráčal s krížom ulicami Jeruzalema. Z dvorov brechali psy, chladný vietor sa dotýkal našich tvári. Mnohí nás pozorovali len cez okná, iní nás zahliadli z diaľky svojich dvorov či z auta, ktorým práve prechádzali po ceste cez Štitáre. Keď spev veriacich medzi zastaveniami utíchol, bolo počuť štebot vtáctva. Slnko pomaly zapadalo, tma sa nenápadne začala predierať okolo nás a my sme kráčali ďalej povedľa sochy Božského Srdca smerom hore do kopca, k „štitárskej Kalvárii“. Na cintoríne sme sa pomodlili zostávajúce zastavenia – pri misijnom kríži, soche Piety a posledné zastavenie na mieste, kde sa lúčime s našimi zosnulými pri pohrebných obradoch. Symbolická cesta kríža sa zakončila na cintoríne. Chvejúce sa plamene horiacich svetiel ožiarili tváre modliacich a ich srdcia sa rozžiarili duchovným svetlom nádeje. Na záver sme sa spoločne ešte pomodlili za našich zosnulých.