Oslava sv. Bystríka – 25. september 2016

V nedeľu 25. septembra 2016 sa v Hajnej Novej Vsi slávili hody. Slniečko sa na Hajnú Novú Ves usmievalo už od rána. Predpoludním sa veriaci, katolíci i evanjelici, uberali do svojich chrámov na slávnostné bohoslužby. My sme si v tento deň pripomenuli titul filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Bystríkovi a evanjelici si zase pripomínali výročie požehnania ich chrámu. Naše pozvanie na slávnostnú sv. omšu prijal páter Frank Vandegehuchte MSC, ktorý pochádza z Belgicka a už vyše 20 rokov pôsobí na Slovensku. V súčasnosti vykonáva duchovnú službu v nemocnici v Topoľčanoch. Počas sv. omše spieval detský spevokol z Hajnej Novej Vsi, ktorí usilovne vedie pani učiteľka Vladimíra Petrovská. Na koniec slávnostnej sv. omše domáci pripravili pred kostolom maličké pohostenie pre hostí. Po krátkom stretnutí sa potom všetci rozišli do svojich rodín.