Požehnanie novej rozhľadne – 1. október 2016

Pri príležitosti farských hodov sme v sobotu 1. októbra 2016 slávnostne otvorili a požehnali novú rozhľadňu s altánkom. Rozhľadňu dala vybudovať obec Urmince na vrchu Viecha. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Slávnosť sme začali sprievodom od kostola sv. Michala Archanjela. Do sprievodu sa zapojili členovia dobrovoľného hasičského zboru, turisti, speváci v urminských krojoch, občania z Urminiec i hostia. Na kopci Viecha po úvodnej piesni nášho spevokolu sa prítomným prihovorila MUDr. Soňa Kuklová, zástupca starostu obce Urmince. Potom duchovný správca farnosti požehnal rozhľadňu aj altánok, slúžiaci pre oddych a občerstvenie. Slávnosť pokračovala sprievodom do kostola, kde sme slávili sv. omšu.

Z novej rozhľadne môžeme ešte viac obdivovať krásu stvorenia a múdrosť Stvoriteľa, ktorý nám daroval tento náš kraj a domov, náš malebný topoľčiansky región rozprestierajúci sa medzi Tríbečom a Považským Inovcom. Vyhliadková veža s altánkom pripomína architektúrou chrám, čo poukazuje na históriu našej obce a vlasti, ktorej predkovia sa od najstarších čias hlásili ku kresťanskej viere. Rozhľadňa je symbolickou vstupnou bránou nielen do Topoľčian a širokého okolia, ale aj do celého regiónu Horná Nitra, ktorý tvoria okresy Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza. Návštevníci sa z vrchu Viecha môžu kochať prekrásnym pohľadom nielen na pútnické mesto Topoľčany, ale aj na celú úrodnú nížinu posiatu dedinkami, záhradami, poliami, sadmi, vinicami, vzácnymi historickými pamiatkami, starobylými kostolmi, hradmi, kaštieľmi a mnohým kultúrnymi, historickými či prírodnými zaujímavosťami a pamiatkami. Dvojkríž na vrchole rozhľadne je symbolom našej štátnosti a odkazom na cyrilometodské dedičstvo. Rozhľadni tak dáva duchovný rozmer. Veža sa pre okoloidúcich stane informačnou tabuľou pre dušu, ktorá hľadá svojho Stvoriteľa. Dvojkríž zabodnutý do nebeskej klenby je tiež záväzkom pre nás všetkých, aby sme pod týmto znamením žili v tomto našom kraji v pokoji a vo vzájomnom porozumení, ctili si Boží zákon lásky a verne zachovávali kresťanské hodnoty a tradície.