Požehnanie školských tašiek a slávnostné Veni Sancte – 4.-5.september 2016

V nedeľu 4. septembra 2016 si žiaci v našej farnosti priniesli na nedeľnú sv. omšu školské aktovky. Možno sa niektorí čudovali, či si náhodou decká nepomýlili začiatok školského roka. Vôbec nie. Kňaz im počas bohoslužby slávnostne školské aktovky požehnal. Školská taška sprevádza žiaka na každom kroku  – cestou do školy, na krúžky, cvičenia. Do školskej tašky sa vkladajú pomôcky, zošity, učebnice, desiata. Požehnaním aktoviek sme do školských tašiek našich žiakov ešte pridali naše modlitby a požehnanie, ktoré ich bude sprevádzať počas celého školského roka.

V pondelok 5. septembra 2016 sa oficiálne začal nový školský rok, ktorý v telocvični ZŠ Urmince otvorila zastupujúca pani riaditeľka Mgr. Ľubica Novotná. Po slávnostnom otvorení nasledovala sv. omša vo farskom kostole sv. Michala Archanjela, za účasti všetkých žiakov a pedagógov ZŠ. Na sv. omši bol prítomní aj pán starosta Ing. Jozef Cifra, rodičia i viaceré pani učiteľky na dôchodku. Žiakom i učiteľom spoločne vyprosujeme úspešný a požehnaný školský rok 2016/2017.