Púť do Fatimy a Santiaga de Compostela – 16.-21. október 2016

Na budúci rok 2017 si pripomenieme 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea sme sa rozhodli v našej farnosti zorganizovať púť do Fatimy už tento rok – v dňoch od 16. do 21. októbra. Našu púť do Fatimy sme začali najskôr prehliadkou Lisabonu a návštevou najstaršej lisabonskej Katedrály Sé Patriarcal, kde bol pokrstený sv. Anton Paduánsky. Potom sme už pokračovali do Fatimy, kde sme absolvovali bohatý duchovný program. Osobitným duchovným zážitkom bola svätá omša slávená na mieste Zjavenia Panny Márie a večerná medzinárodná modlitba sv. ruženca spojená s procesiou na námestí Cova da Iria. V pôvodnej Bazilike Panny Márie Ružencovej sme sa pomodlili pri hroboch Františka, Hyacinty a Lucie. Prešli sme aj Svätou bránou milosrdenstva novej Baziliky Najsvätejšej Trojice, ktorú postavili v roku 2007. Naša púť pokračovala ďalej do Galície v Španielsku. Krátku zástavku sme si urobili v portugalskom meste Braga, kde sa nachádza veľmi krásne a obdivuhodné pútnické miesto Bom Jesus. Ďalším cieľom našej púte bolo hlavné mesto Galície – Santiago de Compostela. V hlavnej katedrále sme si uctili relikvie sv. apoštola Jakuba staršieho. Navštívili sme aj Mys Finisterre, najzápadnejší bod Španielska, o ktorom si ľudia v minulosti mysleli, že je tu koniec sveta. Často sem prichádzali pútnici zo Santiaga de Compostela ukončiť svoju pešiu púť pohľadom na šíre more. Prehliadku zaujímavých pamätihodností sme absolvovali aj v prímorskom meste La Coruna. Poslednou našou zástavkou bolo starobylé prístavné mesto Pontevedra, kde sme slávili sv. omšu v miestnej Bazilike Santa Maria Maggiore. Putovanie k miestu zjavenia Panny Márie Fatimskej a k hrobu apoštola sv. Jakuba st. nás obohatilo o mnohé nezabudnuteľné zážitky. Mohli sme spoznať zaujímavé a krásne miesta v Portugalsku i v Španielsku a na posvätných miestach načerpať novú duchovnú silu a povzbudenie do ďalšieho života. Ďakujeme najmä Pánu Bohu, ktorý nás na tejto dlhej pútnickej ceste ochraňoval a zahŕňal mnohými milosťami.