Na návšteve v Domovoch dôchodcov – 3.12.2016

Ani tento rok nezabudli Urminčania na svojich starších spoluobčanov, ktorí žijú v Domovoch dôchodcov v neďalekých Topoľčanoch. Na návštevu k nim sa vybrali v sobotu 3. decembra 2016 zástupcovia obce a Klubu dôchodcov. K pani Geschnábelovej a Boldíšovej sa pripojil ešte pán Streďanský a duchovný správca farnosti. Našich rodákov potešili srdečným pozdravom, milým slovkom a povzbudením, kňazským požehnaním a malým mikulášsky darčekom. Vedomie, že na nich Urminčania každý rok pamätajú, je pre nich veľkým povzbudením.

Čas adventu je príležitosťou zapáliť svetlo nielen na adventom venci, ale hlavne v ľudskom srdci. Potešme v týchto dňoch tých, ktorí žijú osamote alebo sú vzdialení od domova či hospitalizovaní v nemocnici. Nepremárnime náš čas len medzi regálmi v obchodoch a v nákupných centrách. Darujme našim blížnym ten najkrajší dar, ktorý sa nedá nikde kúpiť – našu blízkosť, lásku, priateľstvo, vrúcne slovo či objatie.