Film o púti do Fatimy a Santiaga – 30. december 2016

V predposledný deň roku 2016 sa na fare v Urminciach uskutočnilo stretnutie pútnikov. Dôvodom stretnutia bolo slávnostné uvedenie do života nového filmu o našej púti, ktorý pripravil pán Milan Hubinský. Po večernej sv. omši sa hostia presunuli na faru. Pozvanie prijali takmer všetci pútnici, ktorí v tomto roku 16. až 21. októbra navštívili Fatimu a Santiago de Compostela. Správca farnosti všetkých prítomných srdečne pozdravil a privítal. Potom požiadal pána Hubinského, aby pútnikom predstavil nové DVD. Po slávnostnom prípitku nasledovala premiéra filmu, ktorý zachytáva naše cesty po Portugalsku a Španielsku. Slovom i obrazom sme sa opäť presunuli na vzácne miesta a oživili si naše spomienky a zážitky. Po skončení filmu, všetci prítomní pánovi Hubinskému zatlieskali. Patrí mu naša vďaka za jeho veľkú námahu, trpezlivosť, umelecký cit i technickú zručnosť, ktorou tento film pripravil. Pútnici tak budú mať krásnu spomienku na spoločnú farskú púť.