Trojkráľový koncert – 6. január 2017

Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára 2017 sa konal v našej farnosti Trojkráľový koncert. Pôvodne bol naplánovaný vo filiálnom kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi. Žiaľ, v kostole sa v tento deň pokazilo kúrenie a koncert sme museli preložiť do kostola Božského Srdca v Horných Štitároch. Mrazivé počasie ani studený vietor nás neodradili od cesty do Horných Štitár. Počas koncertu vystúpili s vianočnými piesňami deti z Hajnej Novej Vsi, spevokol z Urminiec a Horných Štitár. Medzi jednotlivými vystúpeniami zborov, zaznievali v chráme slová modlitby, ktorú sa kedysi naši predkovia modlievali na začiatku nového roku. Na konci programu sa predstavili ešte dve dievčatá z Urminiec – Lucia Viatrová a Andrea Habajová, ktoré zaspievali a zahrali vianočné koledy. Prítomní ich odmenili veľkým potleskom. Škoda, že sa do programu nezapojili ostatní žiaci, ktorí vedia spievať a hrať na hudobné nástroje. Pozývam ich a povzbudzujem ich už niekoľko rokov, ale neúspešne. Trojkráľový koncert bol pekným spríjemnením sviatočného podvečera. Krásna duchovná hudba a spev vedia vždy pohladiť smutné duše a vliať novú radosť a nádej. Všetkým účinkujúcim vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za krásny duchovný a umelecký zážitok.