Obnova manželských sľubov – 30. december 2016

V piatok 30. decembra sme slávili sviatok Svätej rodiny. Pri večernej bohoslužbe vo farskom kostole v Urminciach  si prítomné manželské páry obnovili manželský sľub. Modlitbou sme vyprosovali pre všetky naše rodiny Božie požehnanie a osobitne prosili o útechu, povzbudenie, Božiu silu a pomoc tým, ktorí prežívajú rodinné problémy či manželskú krízu. Na sv. omši bolo prítomných takmer 40 manželských párov. Po sv. omši si manželia prevzali záložky s textom, ktoré si navzájom doma vymenia so svojim životným partnerom. Text na záložke je vyznaním lásky, adresované manželovi alebo manželke.

Sviatok Sv. rodiny nám pripomína, že bez rodiny sa človek chveje zimou v nekonečnom vesmíre. Základom rodiny je však stabilné a dobre fungujúce manželstvo. Vzhľadom na silnejúci egoizmus, neschopnosť riešiť vzťahové problémy, ľudskú nezrelosť  a citovú premenlivosť  je potrebné sa ešte viac modliť za manželov a oveľa lepšie a zodpovednejšie sa pripravovať na vstup do manželstva a založenie si rodiny. Bez viery, odpustenia a pevných morálnych zásad sa nedá budovať šťastná rodina, ani nijaký vzťah.