Vianoce v našej farnosti – 24. – 26. december 2016

Na Štedrý deň ráno sme sv. omšou vo farskom kostole zakončili adventné obdobie. Dopoludnia nám skauti z Nitrianskej Blatnice priniesli betlehemské svetlo. Chlapci miništranti ho roznášali do príbytkov. Večer o 18.00 hod. sa rozozvučali zvony na farskom kostole sv. Michala Archanjela, ktoré nás pozvali v našich rodinách k Štedrej večeri. Začali sa sviatky Narodenia nášho Pána. Pol hodinu pred polnocou sa vo farskom chráme rozozneli vianočné koledy v podaní urminského spevokolu. Keď odbilo dvanásť hodín, začala tradičná polnočná sv. omša, vstupom spievajúceho zboru. Cez spev Glória sa zažali svetlá a vianočná výzdoba, svetlo zaplavilo tmavý chrám, čo symbolizovalo príchod Svetla – Ježiša Krista do tmy sveta. Na Božie narodenie za hojnej účasti veriacich sme slávili sv. omše a pri jasliach nášho Pána sme vyprosovali pre naše obce a rodiny Božie požehnanie, dar jednoty a pokoja. Popoludní sa konali jasličkové pobožnosti. Najskôr o 15.00 vo farskom kostole, kde si pripravili krásnu scénku žiaci ZŠ pod vedením Barborky Bečkovej a Veroniky Viatrovej. Potom o 16.00 sa predstavili so svojim hudobným pásmom deti v kostole sv. Bystríka v Hajnej Novej Vsi pod taktovkou pani učiteľky Vladimíry Petrovskej. Nakoniec o 17.00 začala jasličková pobožnosť v kostole Božského Srdca v Horných Štitároch. Betlehemskú scénku pripravila spolu s deťmi a dospelými pani učiteľka Mária Chromíková.