Posedenie pri harmonike pre manželov – 15. február.2017

V stredu 15.2. v rámci Národného týždňa manželstva sme v spolupráci s OÚ Urmince, Klubom žien a dôchodcov pripravili pre manželské páry podujatie s názvom Posedenie pri harmonike. O dobrú náladu sa postarali speváci a speváčky z miestneho folklórneho súboru Vícha. Na harmonike hrala pani Mária Chudá a na heligónke sa predstavil pán František Kapičák st. V krátkych vstupoch sa prítomným prihováral duchovný správca farnosti. Prostredníctvom veselých anekdot poukázal na niektoré oblasti manželského a rodinného život. Manželské páry, ktoré sú spolu na ceste života už niekoľko desiatok rokov, môžu byť veľkým povzbudením hlavne pre snúbencov a mladšie manželské páry, aby sa vždy snažili rozvíjať celoživotný a harmonický manželský vzťah. Iba stabilné a celoživotné manželstvo prináša viac šťastia, spokojnosti a výhod manželom, ich deťom a tiež celej spoločnosti. Na záver stretnutia sa uskutočnila ešte malá tombola. Žrebovalo sa o tri ceny: 1. cena – Sväté Písmo, 2.cena – Obraz Panny Márie ustavičnej pomoci a 3. cena – Knihy príbehov od Dr. Štefan Kováča. Nielen darčeky potešili výhercov, ale všetci prítomní boli radi, že spoločne mohli prežiť pekný „fašiangový“ i „valentínsky“ večer. Verím, že sa niekedy opäť stretneme a že sa pripoja aj ostatné manželské páry, ktoré teraz nemohli prísť kvôli pracovným či rodinným povinnostiam.