Svetový deň chorých – 11. február 2017

V sobotu 11.2. sme si v liturgickom kalendári pripomenuli spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Tento deň je od roku 1992 zároveň aj Svetovým dňom chorých. Na výročný deň zjavenia Panny Márie vo francúzskych Lurdoch sme sa dopoludnia v hojnom počte stretli na bohoslužbe v Hajnej Novej Vsi. Sv. omšu sme obetovali za chorých v našej farnosti. Do kostola sv. Bystríka, pri ktorom sa nachádza Lurdský jaskyňa z roku 2012, prišli veriaci aj z Horných Štitár a Urminiec. Počas sv. omše spieval detský spevokol, ktorý si špeciálne na túto príležitosť pripravil aj novú mariánsku pieseň. Spoločne sme našim chorým bratom a sestrám vyprosovali uzdravenie, silu i trpezlivosť v ťažkom období choroby a utrpenia. Chorých ľudí je v našej farnosti veľa, v jednotlivých rodinách i v Zariadení sociálnych služieb Harmónia a v Domove dôchodcov Dôstojnosť v Horných Štitároch. Prejav vďaky si preto zaslúžia všetci, ktorí chorým pomáhajú, starajú sa o nich, s láskou ich ošetrujú, navštevujú a posilňujú. O modlitbe nás uisťuje aj pápež František v duchovnom posolstve: Pri príležitosti 25. svetového dňa chorých znovu zdôrazňujem, že chcem byť svojou modlitbou a povzbudením nablízku lekárom, zdravotníkom, dobrovoľníkom i všetkým zasväteným osobám, ktoré sa venujú službe chorým a núdznym; cirkevným i svetským inštitúciám, ktoré v tejto oblasti pôsobia; a tiež rodinám, ktoré sa s láskou starajú o svojich chorých príbuzných.“