Svätoblažejské požehnanie – 3. február 2017

Hlavne v tomto zimnom čase nás trápia rôzne choroby a neduhy. Najčastejšie sú to ochorenia dýchacích ciest. V piatok 3. februára 2017 – na sviatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka – prijali naši veriaci vo farskom kostole tzv. svätoblažejské požehnanie na ochranu od chorôb hrdla a každej škody i nebezpečenstva. V dávnej minulosti, keď ľudia nepoznali alebo nemali lieky, modlitba bola jediná nádej pre chorých. Dnes sme zaplavení rozmanitými a dostupnými liekmi, ale podceňujeme význam modlitby v procese uzdravenia. Je však múdre prosiť o duchovnú pomoc a ochranu pred chorobami a modliť za uzdravenie. Nezabúdajme, že najnebezpečnejšou chorobou ľudstva je hriech a zlo v duši človeka. Modlitbou začína naše vnútorné uzdravovanie. Určite nepodceňujme rady lekárov, ani prevenciu proti chorobám, ani zdravý životný štýl, ale nepodceňujme ani modlitbu a dôveru v Božiu pomoc. Ako sa hovorí: „Lekár lieči, Pán Boh uzdravuje“.