Farský turnaj v stolnom tenise – 18.marec 2017

V sobotu 18. marca 2017 sme pre našich miništrantov zorganizovali Farský stolnotenisový turnaj. Celkovo sa zúčastnilo 13 miništrantov z Urminiec a Horných Štitár. Mladší žiaci, ktorí boli len štyria, sa stolný tenis zatiaľ len učia hrať. Z nich bol na turnaji najlepší Timotej Cifra. Naopak starší žiaci ukázali peknými vzájomnými zápasmi, že majú za sebou viacej tréningov aj skúseností ako mladší žiaci. Víťazmi tejto kategórie sa stali: 1. miesto Kristián Markovič, 2. miesto Marek Kúdela a 3. miesto Tobias Hudák. Víťazom srdečne blahoželáme. Poďakovanie za pomoc pri organizovaní turnaja patrí pánovi Vladimírovi Kollárovi, Emilovi Kúdelovi, Milanovi Ďuríkovi a pánovi školníkovi Jaroslavovi Halovi. Ďakujeme aj pani riaditeľke ZŠ Urmince za zapožičanie priestorov telocvične.