Sviečková procesia – 12. máj 2017

V sobotu 13. mája 2017 uplynulo jubilejných sto rokov od prvého zjavenia Panny Márie v portugalskej Fatime. Pri tejto vzácnej príležitosti pápež František navštívil Fatimu. Prostredníctvom Tv Lux sme sa mohli spojiť s pútnikmi na námestí Cova da Iria, zhromaždenými pri Kaplnke zjavení. Stretnutie so Sv. otcom, medzinárodná modlitba sv. ruženca, procesia so sochou Panny Márie Fatimskej, sv. omša so svätorečením Františka a Hyacinty – to boli nádherné a dojímavé okamihy. Pápež František nás pred svojou návštevou Fatimy vyzval, aby sme ho sprevádzali modlitbou: „nech vaše ruky zopnuté k modlitbe podopierajú tie moje“. Preto sa v našej farnosti konal duchovný program prispôsobený tak, aby veriaci mohli doma sledovať aj dôležité priame prenosy. V piatok 12. mája – v predvečer jubilea – sme vo farskom chráme slávili votívnu sv. omšu, po nej sme požehnali novú sochu Fatimskej Panny Márie, ktorá bude vystavená v tomto roku k verejne úcte, nasledovala modlitba sv. ruženca, ktorú sa predmodlievali veriaci z Urminiec, Horných Štitár a Hajnej Novej Vsi. Po modlitba sv. ruženca sme ešte pripojili sviečkovú procesiou so sochou Panny Márie Fatimskej. Do sprievodu sa zapojili členovia dobrovoľného hasičského zboru, prvoprijímajúce deti, speváci a ostatní prítomní. Spievajúc mariánske piesne sa sprievod veriacich dobral na Námestie sv. Michala, kde sme sa pomodlili modlitbu zasvätenia farnosti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pre veriacich z filiálnych obcí bola objednaná autobusová doprava. Duchovný program pokračoval aj v nasledujúci deň.