Zvony sa už reštaurujú – 16. september 2017

Tri starobylé zvony z pôvodnej zvonice v Hajnej Novej Vsi sa v sobotu 16. septembra 2017 previezli do dielne na reštaurovanie. Do konca tohto kalendárneho roka budú opravené a osadené vo zvonici nového Kostola sv. Bystríka. Opravu zvonov bude realizovať zvonársky majster pán Michal Trvalec zo Žarnovickej Huty. Zvony naposledy zvonili v Hajnej Novej Vsi v roku 2003, potom sa zvonica (postavená v roku 1970) zbúrala a na jej mieste postavili v roku 2006 Kostol sv. Bystríka.