160. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch

V nedeľu 11. februára 2018 sme si pripomenuli 160. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Štrnásťročnej Bernadette Soubirousovej sa zjavila Panna Mária prvýkrát 11. februára 1858 v skalnom výklenku Massabiellskej jaskyne. Ako ju opísala Bernadetta, „Krásna Pani“ mala biely odev, biely závoj, belasý pás a na každej nohe zlatú ružu. V ruke mala ruženec. Panna Mária sa Bernadette zjavila osemnásťkrát a to od 11. februára do 16. júla 1858. Matka Božia počas zjavení vyzvala niekoľkokrát ľudí k pokániu. Cirkev uznala Zjavenia vo francúzskych Lurdoch za autentické 18. januára 1862. V súčasnosti do Lúrd prichádza ročne 5 až 6 miliónov veriacich z celého sveta.

Naši farníci Lurdy navštívili minulý rok v septembri počas farskej púte do Španielska a Francúzska. Lurdy sú miestom, kde je najviac lásky na meter štvorcový.  Sú duchovným magnetom, ktorý nenápadne, ale účinne zachytáva ľudské srdcia. Z Lúrd sme si priniesli nielen lurdskú vodu, suvenír na pamiatku či nezabudnuteľné zážitky, ale hlavne sme si z tohto miesta odniesli pokoj v duši, lásku a radosť v srdci a veľkú posilu vo viere. Kto nezakúsil, nepochopí, kto zažil, nezabudne.