Spevácky zbor a orchester z Topoľčian – 15.4.2018

Na 3. veľkonočnú nedeľu – 15. apríla 2018 – k nám opäť zavítali speváci a hudobníci zo zboru a orchestra pri chráme Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch. Pod vedením zbormajstra a dirigenta Mgr. Juraja Mičúneka si pre nás pripravili krásny a zaujímavý veľkonočný duchovný program. Radostné Aleluja zaburácalo v našom farskom chráme sv. Michala Archanjela počas nedeľnej sv. omše. Podobne ako na Vianoce, aj v tomto veľkonočnom období nám topoľčiansky spevácky zbor sprostredkoval nádherný duchovný a umelecký zážitok. Po sv. omši naši hostia prijali pozvanie na stretnutie s duchovným správcom na fare, ktoré zakončili spoločnou fotografiou pod farskou lipou. Všetkým spevákom a hudobníkom patrí v mene našej farnosti veľké poďakovanie.