Hody v Hajnej Novej Vsi – 23.9.2018

V nedeľu 23. septembra 2018 sa v Hajnej Novej Vsi slávili hody. Predpoludním sa veriaci, katolíci i evanjelici, uberali do svojich chrámov na slávnostné bohoslužby. My sme si v tento deň pripomenuli titul filiálneho kostola, ktorý je zasvätený sv. Bystríkovi a evanjelici si zase pripomínali výročie požehnania ich chrámu. Naše pozvanie na slávnostnú sv. omšu prijal vdp. Jozef Hlavina, rodák z Klatovej Novej Vsi. V súčasnosti pôsobí ako kaplán vo farnosti Trenčín – mesto. Počas sv. omše spieval detský spevokol z Hajnej Novej Vsi spolu s niektorými mamičkami, pod vedením pani učiteľky Vladimíry Petrovskej. Do liturgie sa v tomto roku zapojili aj birmovanci, ktorí sa pripravujú v našej farnosti na birmovku. Zapojili sa do čítania, modlitieb veriacich, spevu, do úvodného sprievodu i sprievodu s obetnými darmi. Slávnostnému celebrantovi a kazateľovi v mene všetkých prítomných poďakovali pán starosta Ľuboš Koma s pani manželkou. Na koniec slávnostnej sv. omše domáci pripravili pred kostolom maličké pohostenie pre hostí. Po krátkom stretnutí sa potom všetci rozišli do svojich rodín k hodovému obedu.