Fatimský večer – 13.10.2018

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Na výročný deň posledného fatimského zjavenia – 13. októbra – sa konal vo farskom kostole Fatimský večer. Spolu s birmovancami sme si vysvetlili históriu zasvätenia tohto mesiaca modlitbe ruženca. Prezentácia nám priblížila víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante v roku 1571, ktoré sa stalo dôvodom vyhlásenia sviatku Panny Márie Víťaznej neskôr Ružencovej (7. októbra). Blahoslavený Bartolomej Longo sa zase zaslúžil nielen o založenie nových Pompejí, vybudovanie nádhernej Baziliky Panny Márie Ružencovej v Pompejách, ale dal aj podnet k tomu, aby sa celý mesiac október zasvätil modlitbe ruženca. Fatimské posolstvo z roku 1917 ešte viac zdôrazňuje silu a účinnosť tejto modlitby, ktorú sme sa na záver s birmovancami aj spoločne pomodlili.