Birmovanci a pútnici v Ríme – marec 2019

Naši birmovanci absolvovali v dňoch od 25. marca do 30. marca 2019 púť do Ríma a Assisi. Na svojej púti do Večného mesta sa stretli s pápežom Františkom na Námestí sv. Petra, navštívili štyri hlavné rímske baziliky a ďalšie najvýznamnejšie pamätihodnosti Ríma. Cestou späť sa zastavili aj v rodisku sv. Františka Assiského.