Vďakyvzdanie za úrodu – 7.10.2018

V nedeľu 7. októbra 2018 sme v našej farnosti spoločne ďakovali Stvoriteľovi za tohtoročnú úrodu na našich poliach, v záhradách, viniciach i lesoch. Slávnostná ďakovná sv. omša sa konala vo farskom kostole sv. Michala Archanjela o 10.30 hod. Po sv. omši  sme požehnali v miestnom KD Urmince plody zeme, ktoré vystavovali naši záhradkári. Na výstave sa prezentovali aj záhradkári z Hajnej Novej Vsi. Pri tejto príležitosti pani katechétka Ľubomíra Adamčíková spolu so žiakmi ZŠ pripravili dva obrazy zo semien, múčky a plodov zeme – obraz Ježiša Krista a sv. Michala Archanjela, ktoré boli vystavené v kostole pred oltárom Panny Márie Lurdskej. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pripraviť slávnosť a aktívne sa vďakyvzdania zúčastnili.