Oslava sv. Michala – 30.9.2018

V nedeľu 30. septembra 2018 pri príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela sme slávili farské hody. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole celebroval náš hosť vdp. dekan Alojz Lackovič, výpomocný duchovný vo farnosti Trnava – Modranka. Počas celého týždňa prebiehala duchovná obnova na tému: „Zviditeľniť neviditeľné – Ako sa dotknúť srdca prostredníctvom obrazov slávnych umelcov“. Podnety a impulzy k obnove kresťanského života sme nachádzali v interpretácii obrazov od velikánov maliarstva ako sú: Sandro Botticelli (Mystické Narodenie Krista), Michelangelo M. da Caravaggio (Povolanie Matúša), Michelangelo Buonarroti (Posledný súd), Leonardo da Vinci (Posledná večera), Rembrandt van Rijn (Návrat márnotratného syna) a Raffaello Santi (Sv. Michal Archanjel). Veriaci mali možnosť po celý týždeň prijať sviatosť zmierenia, čo aj v hojnom počte využili. Každoročná duchovná obnova pred hodami v našej farnosti zdôrazňuje potrebu vnútorného očistenia duše i svedomia, aby na hodovú slávnosť zažiaril krásou a čistotou nielen chrám z kameňa, ale hlavne naše srdcia, živý chrám Ducha Svätého.