Turíce v našej farnosti – 19.5.2019

Celkovo 78 mladých kresťanov v našej farnosti prijalo v nedeľu 19. mája 2019 sviatosť birmovania. Slávnostnú sv. omšu vo farskom kostole sv. Michala Archanjela celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár. Sprevádzajte našich birmovancov modlitbami.