Slávnosť prvého svätého prijímania – máj 2019

V sobotu 25. mája a v nedeľu 26. mája 2019  sa uskutočnila v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania žiakov 3. ročníka z Urminiec, Horných Štitár a Hajnej Novej Vsi. K prvému svätému prijímaniu pristúpilo spolu 16 detí. Sprevádzajte prvoprijímajúce deti a ich rodičov svojimi modlitbami.