Milión detí sa modlí ruženec – 18.10.2019

V piatok 18. októbra 2019 sa aj naša farnosť zapojila do celosvetového podujatia s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbový večer sa konal v Hajnej Novej Vsi v kostole sv. Bystríka. Začali sme o 18.30 sv. omšou, po ktorej nasledovala adorácia s modlitbou sv. ruženca. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do tejto akcie zapojili, ich rodičom za podporu a všetkým dospelým za účasť. Osobitne ďakujeme pani učiteľke Vladimíre Petrovskej, dievčatám a mamičkám zo spevokolu za krásne mariánske piesne, ktoré si na modlitbový večer pripravili.